Techniki

Drzeworyt

Drzeworyt

Drzeworyt to technika graficzna należąca do druku wypukłego. W technice tej używana jest deska, na którą nanosi się rysunek, a następnie przy pomocy specjalnych narzędzi wycina się tło, które na odbitce będzie białe. Pozostawione wypukłe miejsca będą drukowały. Klocek pokrywa się farbą drukarską i odbija na papierze.

Drzeworytem posługiwali się między innymi:
Albrecht Dürer
Lucas Cranach Starszy
Hiroshige
Hokusai
Paul Gaugin
Edvard Munch
Paweł Steller
Władysław Skoczylas

W Chinach technika znana jest od V wieku, stamtąd przeszła do Japonii (Ukiyo-e).


Źródło – wikipedia, wolna encyklopedia