Techniki

GRAFIKA

Grafika

Grafika — jeden z podstawowych obok malarstwa i rzeźby działów sztuk plastycznych. Obejmuje techniki pozwalające na powielanie rysunku na papierze lub tkaninie z uprzednio przygotowanej formy.Zależnie od funkcji rozróżniamy grafikę artystyczną zwaną też warsztatową oraz grafikę użytkową zwaną też stosowaną.


Grafika artystyczna (warsztatowa) wyróżnia się skupieniem w rękach artysty całego procesu twórczego od projektu przez wykonanie matrycy do wykonania odbitek — rycin, które mają wartość oryginalnych dzieł sztuki. Ilość odbitek uzyskanych z jednej płyty zależy od techniki.


Grafika użytkowa to dziedzina grafiki i drukarstwa artystycznego służąca celom użytkowym. Związana jest z rynkiem wydawniczym i reklamą. Grafika użytkowa obejmuje plakat, ilustracje, druki okolicznościowe, magazyny, gazety, znaczki pocztowe, banknoty, ekslibrisy i liternictwo.


Podział technik graficznych

Techniki graficzne dzielone są na grupy ze względu na sposób opracowania matrycy (np. cięcie, trawienie) i materiał, z którego jest zrobiona (np. drewno, gips, miedziana płyta). Istnieją trzy podstawowe grupy:

1.
TECHNIKI DRUKU WYPUKŁEGO
Techniki druku wypukłego polegają na żłobieniu w matrycy linii i płaszczyzn, które mają pozostać nie wydrukowane – na odbitce ślad pozostawią wypukłe części formy drukowej; są to m.in.
- DRZEWORYT,
- LINORYT,


2. TECHNIKI DRUKU WKLĘSŁEGO

Techniki druku wklęsłego polegają na żłobieniu lub trawieniu w matrycy linii i płaszczyzn, które odbiją się na papierze:
A. TECHNIKI SUCHE
- MIEDZIORYT
- STALORYT
- SUCHA IGŁA
- MEZZOTINTA

B. TECHNIKI TRAWIONE
- AKWAFORTA
- AKWATINTA
- MIĘKKI WERNIKS
- ODPRYSK

C. TECHNIKI METALOWE
te z technik suchych i trawionych, które do wykonania matrycy wykorzystują metalową płytkę;

3. TECHNIKI DRUKU PŁASKIEGO

Techniki druku płaskiego polegają na takim spreparowaniu matrycy, aby część nie pokryta rysunkiem była odporna na przyjmowanie farby drukarskiej; należą do nich:
- LITOGRAFIA
- MONOTYPIA
- ALGRAFIA


4.
Poza tymi trzema grupami istnieją jeszcze:
- DRUK SITOWY
- DRUK CYFROWY

Pierwszy różni się od technik z ww. grup tym, że farba jest przetłaczana przez matrycę, a wykorzystywany jest w technice serigrafii. Druk cyfrowy natomiast, w odróżnieniu od reszty, nie wymaga użycia formy drukowej.


Źródło- wikipedia