Artyści

Anna Seroka

Pochodząca z Nowego Dworu Gdańskiego. Od najmłodszych lat przejawiała wielkie zainteresowanie rysunkiem i malarstwem. Wykonuje prace graficzne dla działalności poligraficznych oraz wydawniczych. W sztuce kocha możliwość przenoszenia emocji na płótno; obrazy, balansujące między portretem psychologicznym, surrealizmem a aktem, często zawierają w sobie pierwiastek brutalności. Inspiruje się nieprzerwanie muzyką, która towarzysz jej w pracy na co dzień. Uwielbia te obrazy, które w sposób początkowo podświadomy, powstały pod wpływem muzyki właśnie.