Artists

Luiza Poreda

  • school: UW
  • faculty: Filozofia - specjalizacja z filozofii sztuki
  • city: Warszawa
  • mail: luiza.poreda@gmail.com
  • www:
  • phone:
  • link to profile: www.targowiskosztuki.pl/luizaporeda