Artists

Jan Lipiński

  • school: Politechnika Warszawska
  • faculty: Architektura i Urbanistyka
  • absolwent: rok ukończenia 2016
  • city: Warszawa
  • mail: jan@janlipinski.com
  • www: www.janlipinski.com
  • phone: +48 794 704
  • link to profile: www.targowiskosztuki.pl/janek