Artists

Anna Helena Anuszewska

  • school: ASP w Warszawie
  • faculty: Grafiki
  • student: 2013 rok
  • city: Warszawa
  • mail: ahanuszewska@wp.pl
  • www:
  • phone: 666123255
  • link to profile: www.targowiskosztuki.pl/anna_helena_anuszewska

Exhibitions / events