Artists

Anna Dzienis

  • school: ASP w Warszawie
  • faculty: Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki
  • city: Białystok
  • mail: anna@slajd.com
  • www: www.konserwacja-grafiki.pl
  • phone: 602 227 776
  • link to profile: www.targowiskosztuki.pl/anna_dzienis